Kinesiologi

Kinesiologien ser mennesket som en helhed og udnytter den viden, der er opsamlet i din krop og underbevidsthed.

 

Din krops og underbevidstheds viden hentes frem med en test af dine muskler og en særlig spørgeteknik.

 

Ubevidst viden hentes frem

Den viden, der hentes frem, afslører ubalancer og ud fra disse testes, hvilke teknikker, der kan afhjælpe dem.

 

Udover at være godt for din fysik, psyke og mentale tilstand, er kinesiologien også et fantastisk redskab, hvis du arbejder med din egen personlige udvikling.

 

 

 

 

Enhedsterapi

 

Enhedsterapi er en 3-årig uddannelse af den norske læge, musikterapeut og forsker, Audun Myskja.

 

Den bygger på en helhedsforståelse af, hvordan krop, sind og ånd arbejder sammen. Der arbejdes med terapier,som forankrer dybere åndelige forståelser

Indeholder bl.a. følgende metoder:

 

lydterapi

traumeforløsende teknikker

bevægelse

energiøvelser

berøringsmetoder

      tankens kraft

 

Jeg afsluttede uddannelsen i 2015 og er efterfølgende opdateret årligt